Borçlar Hukuku

Her türlü sözleşmenin hazırlanması, sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü için dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Kiralama sözleşmesinden doğan ihtilafların çözümü ve tahliye davalarının takibi

Alacakların tahsili için dava açılması ve takibi